Tăng thu gần 5.000 tỷ đồng qua công tác chống thất thu thuế

Tăng thu gần 5.000 tỷ đồng qua công tác chống thất thu thuế

Thủ tướng Chính phủ có chỉ đạo về chống thất thu thuế, tăng ngân sách nhà nước. Thực hiện theo chỉ đạo này, tổng cục thuế đã có các giải pháp chống thất thu và được triển khai hiệu quả. Kết quả đạt được giúp tăng thu cho ngân sách nhà nước gần 5.000 tỷ … Đọc tiếp