10 điểm nổi bật trong cải cách thuế năm 2016

10 điểm nổi bật trong cải cách thuế năm 2016

Năm 2016 là năm trọng tâm triển khai Kế hoạch Cải cách hệ thống thuế theo Chiến lược Cải cách hiện đại hóa hệ thống thuế đến năm 2020. Công tác cải cách thuế đã đạt được những kết quả nhất định và đã triển khai, thực hiện các đề án. Trong đó có đề … Đọc tiếp

Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý thuế

Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý thuế

Để nâng cao chất lượng phục vụ tới người dân, Cục Thuế đã áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý thuế. Năm 2017, cục Thuế tiếp tục đẩy mạnh sử dụng dịch vụ thuế bằng phương thức điện tử, đặc biệt là sử dụng hóa đơn điện tử. Để thực hiện … Đọc tiếp

Doanh nghiệp còn e ngại sử dụng hóa đơn điện tử

Doanh nghiệp còn e ngại sử dụng hóa đơn điện tử

Để cải cách thủ tục hành chính tiến bộ hơn, minh bạch hơn, Tổng Cục Thuế Việt Nam cùng các cơ quan thuế tăng cường đẩy mạnh triển khai dịch vụ hóa đơn điện tử. Các phương thức mở rộng hóa đơn điện tử (HĐĐT) được áp dụng như triển khai thí điểm, tuyên truyền, khuyến khích … Đọc tiếp

Giải pháp chống gian lận hóa đơn điện tử

Giải pháp chống gian lận hóa đơn điện tử

Giải pháp chống gian lận hóa đơn điện tử trong tình trạng mua bán hóa đơn trái phép của các doanh nghiệp còn tồn tại với quy mô lớn và thủ đoạn tinh vi. Hành vi gian lận hóa đơn làm thất thu ngân sách của Nhà nước và tạo nên mất cân bằng trong … Đọc tiếp